Professorat substitut a les Universitats Catalanes

Professorat substitut a les Universitats Catalanes

La Intersindical hem demanat al Comitè desmarcar-nos del comunicat enviat; per això us fem arribar la nostra pròpia valoració.

Precedents:

Arribats a aquest punt, ara, pensem que:

  • No és legítima l’aprovació de la figura de professorat substitut en el marc dels consells de govern de cap universitat, assimilant-la al professorat associat del conveni col·lectiu, fet que a la UPC ha generat controvèrsia.
  • Aquesta aprovació en totes les universitats catalanes ens aboca a presentar una demanda col·lectiva.

També lamentem que a la UPC es limiti el professorat substitut a un nivell retributiu equivalent a professorat associat de tipus 2, sense la possibilitat de fer contractes equivalents a nivells superiors, tipus, 3 o 4, en funció de les necessitats (establint un greuge respecte a altres universitats). 

Per tot això instem la UPC a reprendre la negociació col·lectiva a la mesa d’universitats per regular adequadament la figura de professors substitut i instem les universitats a sumar-se a fer front comú amb la part sindical per reclamar el finançament necessari. 

Que l’infrafinançament universitari no el pagui el professorat substitut i associat!

Keywords
PDIL