Qui som

Qui som la Intersindical?

 

Sindicat català, independentista i de classe

La Intersindical-CSC és un sindicat feminista, nacional i de classe (agrupa treballadors/es de tots els sectors productius). La condició de nacional fa que no estigui lligada, per tant, a cap sindicat estatal. Per la CSC és bàsic que els Països Catalans siguin reconeguts no només de fet, sinó també de dret, com a marc normal de relacions laborals i que aquestes (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social…) es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador, als Països Catalans, i no a Madrid o París.

La primera força d’obediència nacional

La Intersindical-CSC és actualment la primera força sindical d’obediència nacional, i agrupa afiliats/des i delegats/des sindicals d’arreu del territori i de diferents sectors, obtenint especial incidència a comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, La Garrotxa, El Maresme, La Selva o El Garraf, i a sectors com ensenyament, aigües, banca, metall, administracions públiques, químiques, universitats, assegurances…

El model sindical

La Intersindical-CSC es declara com un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical que dona una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l’empresa) per a que s’organitzin i tinguin plena autonomia i decisió dins l’àmbit de la seva empresa, ja que ells són els qui millor coneixen el seu lloc de feina.

La secció sindical a la UPC

La secció sindical de la IntersindicalCSC a la UPC es va constituir el novembre de 2018.

La sectorial d'Universitats i Centres de Recerca de La Intersindical ...

 

Tenim representació en:

  • Cinc de les set universitats públiques catalanes i actualment tenim representació a la UPF, UPC i UB i UAB.
  • A universitats privades: CE d'escola Elisava, UVIC, Blanquerna i Tecnocampus.


La base comuna dels nostres programes a les universitats públiques catalanes és:

  • La defensa per part de totes les persones representants dels col·lectius més precaritzats a les universitats, sustentades en tres reivindicacions principals: estabilització, reconeixement com a personal permanent del personal a temps parcial i/o temporal, i mateix salari per feines del mateix valor.
  • La transversalitat de la perspectiva feminista en tota l’acció sindical que despleguem a les universitats. És fonamental combatre les discriminacions i les desigualtats que generen bretxes que ens condicionen i dificulten l’estabilització en el lloc de treball, el desenvolupament de la carrera professional i tenen impacte de manera directa en les nostres condicions materials de vida.
  • La defensa d’un model d’universitat radicalment democràtic, públic i de qualitat. Que basi la docència en formar les i els millors professionals per a la nostra societat. Que impulsi la recerca de qualitat al servei dels interessos socials de la majoria. I garanteixi la transferència de tot aquest coneixement, des d’una perspectiva social per contribuir a construir una societat de persones lliures, socialment justa i igualitària. Defensem doncs, una universitat que no mercantilitzi ni la docència ni la recerca. Defensem que en els òrgans de govern hi hagi representació equitativa dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. Les universitats han de deixar de ser institucions conservadores, poc democràtiques i en conseqüència, elitista i clientelista. La sectorial ens sentim compromesos també en la lluita per unes administracions més àgils i eficients, que garanteixin a la ciutadania uns serveis públics de qualitat. Tenim la convicció que una administració pública eficaç és una eina imprescindible de cohesió social i un instrument necessari per fer realitat la sobirania que el nostre país reclama. En aquest sentit, defensem la internalització dels serveis i del conjunt de personal que treballa a les nostres universitats per compte d’altri, amb l’objectiu de garantir condicions de treball equiparables a la de la resta del personal.
  • La defensa de la llengua catalana. Defensem una universitat poliglota i oberta al món on la llengua vehicular sigui el català. La pervivència del català requereix, entre d'altres, que els professionals de tots els àmbits científics i tècnics l'emprin en totes les facetes de la seva tasca, de manera que es vagin traslladant al català totes les innovacions terminològiques i el català sigui una eina vàlida en tots els àmbits laborals, tant en la comunicació entre els professionals com entre aquests i els usuaris o clients.
  • Som un sindicat independentista. Així ha estat des de la seva creació, fa 31 anys. Treballem cada dia des dels nostres centres de treball per contribuir a fer efectiva una República Catalana, Feminista, Social i de Dret, que respongui als interessos i  necessitats de les majories.  Defensem que només en el marc d’una Catalunya independent serà possible garantir unes condicions materials de vida dignes. Així com només en el marc d’uns Països Catalans sobirans serà possible la supervivència de la nostra cultura i identitat i la possibilitat de configurar una nació catalana lliure on totes les persones tinguem el dret de ciutadania i d’expressió de la multiculturalitat.

 

Entenem que per eliminar la precarietat, salarial, de condicions laborals, lingüística, democràtica, etc., cal una estratègia comuna dels i les treballadores que passi per assolir la independència, canviar el marc de relacions laborals i el model de societat, per dotar-nos d’instruments que garanteixin una universitat al servei del poble: pública, catalana, crítica, feminista i de qualitat.

Representants CEPASL
Representants JPDIF
Representants CPDI-L
Delegats Sindicals
Contacte

Telèfon 934017029 - 17029

Mòbil: 686 603 977 (44358)

Correu electrònic:


Subscriu-te a la nostra llista de distribució: