Modificacions en els permisos laborals

Modificacions en els permisos laborals

L’aprovació del Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny de conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i les persones cuidadores; i l’execució i compliment del Dret de la Unió Europea introdueix canvis pel que fa a permisos que afecten tant a l’EBEP com l’Estatut dels Treballadors!


Les modificacions introduïdes a l'Estatut dels Treballadors i a l'Estatut de l'Empleat Públic les podeu consultar aquí.

Keywords
PAS-PDI