Butlletí 1

Desembre 2022 

Informació periòdica de la Secció Sindical de la

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Web. https://icsc.upc.edu/ca

 @InterUPC


Temes Globals


 

REPRESSIÓ 

Denunciem la persecució política i judicial que s’està exercint des de les institucions i que deixa tocada la llibertat d’expressió de la comunitat universitària. La moció aprovada pel Claustre de la UPC ha estat anul·lada amb sentència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i presentarem recurs fins a l’última instància possible.

 

MEDIACIÓ

Com a secció Intersindical-UPC hem fet arribar a govern UPC la sol·licitud per crear una Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes. És una proposta treballada des de tota la secció sindical que inclou PAS i PDI.

 

 PAS


ESTABILITZACIÓ PAS INTERÍ

Al document finalment aprovat, hem defensat el concurs de mèrits per estabilitzar personal interí i laboral temporal amb una antiguitat continuada de 3 anys.

 

OPOS C1

La convocatòria ara publicada inclou condicions i mesures facilitadores per al PAS ja vinculat.

 

 

PDI


S’ha preparat una infografia amb informació bàsica per a la carrera laboral de les noves incorporacions a la UPC.